zaloguj bezpiecznie po SSL Nie pamiętasz hasła?
Prawa autorskie
Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim. Zabronione jest ich powielanie i wykorzystywanie w innych mediach bez zgody Administratora Serwisu.

FI przysługuje prawo usuwania materiałów nadesłanych przez Użytkownika sprzecznych z prawem, regulaminem portalu lub zasadami tego serwisu.

FI ma prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich do publikacji.

Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie materiały, w tym zdjęcia filmy video, nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane poprzez FI zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania portalu.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko portalowi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa, spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały opublikował w serwisie.
 

Partnerzy główni
portalu:

 
 
Get Adobe Flash player