zaloguj bezpiecznie po SSL Nie pamiętasz hasła?
Polityka prywatności
Korzystanie z serwisu FootballIdea.pl (dalej: Serwisu) oznacza zaakceptowanie niniejszej polityki prywatności.

Rejestracja, Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Beata Krupska-Tyszkiewicz i Piotr Tyszkiewicz, prowadzący wspólnie: ?B-P-T? BIS s.c. Usługi Sportowe i Menedżerskie, Dorotowo 3E, 11-034 Stawiguda (dalej: FI).

FI oświadcza, że w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W formularzu rejestracyjnym należy podać takie dane jak: imię i nazwisko, e-mail, hasło, rok urodzenia, klub, ligę, wzrost, wagę, pozycję na boisku, nogę dominującą. W formularzu należy też zaznaczyć, czy zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych wyraża się zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów portalu FI. Nadto Użytkownik winien złożyć oświadczenie o przekazaniu FI praw do wizerunku w celach związanych z prezentacją w serwisie.

Użytkownik wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci internet formularz rejestracyjny:
- akceptuje wszystkie postanowienia naszego Regulaminu,
- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez FI zawartych w formularzu danych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
- potwierdza autentyczność danych zawartych w formularzu rejestracyjnym,
- wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów oraz informacji handlowo-promocyjnych wysyłanych przez FI, w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.

W przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z Regulaminem Administrator Serwisu ma prawo usunięcia konta Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do edycji swoich danych, a także do żądania ich usunięcia.

Pliki ?cookies?

Serwis w celu poprawnego działania wysyła do przeglądarek użytkownika tzw. pliki ?cookies?, m.in. w celu identyfikacji odwiedzającego i śledzenia jego aktywności w serwisie. FI nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisu na skutek usunięcia bądź zablokowania przez użytkownika plików ?cookies?.
Pliki ?cookies? zapisywane są na dyskach lokalnych Państwa komputerów podczas każdej wizyty w Serwisie.
Nie są w nich gromadzone żadne prywatne dane dotyczące Państwa komputera czy oprogramowania.
Mimo, że korzystanie z naszego Serwisu jest możliwe również bez korzystania z ?cookies? proponujemy udostępnienie tej opcji dla Państwa wygody i możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności naszego Serwisu.

Umieszczanie Video i Zdjęć

Wstawiając zdjęcie/film do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:
- posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia/filmu w Serwisie,
- zdjęcie/film przedstawia osobę Użytkownika i nie narusza w jakikolwiek sposób praw innych osób.
- Administrator ma prawo do edycji zdjęć/video Użytkownika celem poprawnego działania w Serwisie, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów filmowych w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych poprzez portal kampanii rekrutacyjnych i informacyjnych.

Wszystkie filmy wideo przesyłane przez użytkownika do Serwisu mogą zostać ponownie rozesłane przez internet i inne kanały mediów, mogą być oglądane przez innych użytkowników oraz mogą stać się powszechnie dostępne celem prezentacji profilu zawodnika.
 

Partnerzy główni
portalu:

 
 
Get Adobe Flash player